مدیران سابق گروه

 
   


نام و نام خانوادگی: دکتر محمودرضا جعفری
تحصيلات:  PhD فارماسیوتیکس
سمت/ رتبه: استاد
 تلفن :

 051-31801336

پست الكترونيك: jafarimr[at]mums.ac.ir
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V