مدیر گروه

 
   

 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمود رضا جعفری 
تحصيلات: Ph.D فارماسیوتیکس
سمت/ رتبه: استاد
پست الكترونيك: jafarimr[at]mums.ac.ir
تلفن: 051-31801336
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)