چشم انداز و اهداف کلی

چشم انداز 

-تربيت داروسازان و متخصصان در حیطه نانوتکنولوژی دارویی و تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته

-انجام پژوهش هاي كاربردي و بنيادي در زمینه علوم نانو فناوری دارویی در جهت رفع نيازهاي كشور بر اساس نقشه جامع علمي

-توليد علم از نظر نوآوري و انتقال دانش در زمينه صنعتي

-ايجاد تعامل با کارخانجات داروسازي برای اعتلای بهداشت عمومی جامعه

اهداف كلي

-تربيت متخصصين  در حوزه فناوری نانو با ارائه دروس نظری و عملی به دانشجویان تخصصي بر اساس طرح دوره و طرح درس تدوین شده.

-انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمينه نانوتكنولوژي دارويي در جهت رفع نیازهای جامعه و در زمینه‌های درمانی، بهداشتی و صنایع مرتبط

-توسعه تولید علم با افزایش تولید مقالات معتبر داخلی وخارجی

-ارتقاء رتبه پژوهشی مرکز در بین مراکز تحقیقاتی کشور

- ايجاد ارتباط موثر بين دانشگاه و صنعت