تماس با ما

 
           
  دانشکده دارو سازی
آدرس: مشهد مقدس ، بلوار وکیل آباد ، پردیس دانشگاه فردوسی ، دانشکده دارو سازی ، گروه داروسازی سنتی
 
medical School     تلفن : 318015592-051
 
    نمابر: 38823251-051
 
    کدپستی : 17871-91886
 
    سامانه پیام کوتاه :  
    پست الکترونیک :